Wednesday, June 26, 2019
Home > News > ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ