Home > 2019 > November > 09

Dr. Sandeep Singh USA

ਡਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਆਟਲ USA ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਆਏ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ | ਉਹਨਾਂਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

Read More