Tuesday, February 25, 2020
Home > News > ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ‘ਰੂਪੋਵਾਲੀ’ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 17 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2013 ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਗੇ

ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ‘ਰੂਪੋਵਾਲੀ’ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 17 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2013 ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਗੇ

Leave a Reply