Home > Videos by Prof. Gurbachan Singh ji Thailand Wale / ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਇਲੈਂਡ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਪੰਨਵਾਂ’ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਸੁਣੋ ਜੀ

ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ

Read More

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬੁਏਨਾ ਪਾਰਕ USA ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

http://www.youtube.com/watch?v=8vNZgwUIW8U http://www.youtube.com/watch?v=o1E47f6DfuU http://www.youtube.com/watch?v=Z0_Dt10_e5c http://www.youtube.com/watch?v=bAXpWi0MeEc

Read More

ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ- ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾ

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ 'ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ' ਤੋਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 01 Bhumika 02 Lavo Bhog Har Rai 03 Bharme ke chour 04 Tere Gun Galiya 05 Man Ande Janam Gwaya 06 Sagan Bas Kule 07 Hum Bhulane nahi 08 Gyan Hin Agyan Puja 09 Mat kyoin Mare 10 Andhi1 11 Andhi2 12 Kinhu Gurmkh

Read More

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 13,14,15 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

http://www.youtube.com/watch?v=HtOCtLq1_nM http://youtu.be/Lviyd9Rxbhg http://youtu.be/wJhh4DLPmjM

Read More

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10,11 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

http://www.youtube.com/watch?v=O34Atslt-3w 11 August 2012 http://www.youtube.com/watch?v=OfO2tOIUEcs

Read More

ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

http://www.youtube.com/watch?v=Zz6JFoDZ5yo http://www.youtube.com/watch?v=JJ1tfCsuUXM http://www.youtube.com/watch?v=YWxQN2_x4_0 http://www.youtube.com/watch?v=fjZ8nv8tbDU

Read More

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ‘ਪੰਨਵਾ’ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 8,9 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

http://www.youtube.com/watch?v=PDtOoKwRbQw http://www.youtube.com/watch?v=NfmzqpX6Aj0

Read More

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7 ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7  ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ http://youtu.be/US6oGHPCffQ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ http://youtu.be/BmB830_iOzc

Read More