Tuesday, September 22, 2020
Home > News > ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੂਚਨਾ:ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸਬੰਧੀ।

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੂਚਨਾ:ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸਬੰਧੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0161-2521700,5004081 email: gurmatgian@rediffmail.com ਜਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਵੋ ਜੀ   ‘ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ’

Leave a Reply