Wednesday, July 24, 2019
Home > News > ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ 25 ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2012 ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕਨੇਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਵੀੲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ

ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ 25 ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2012 ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕਨੇਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਵੀੲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ

Leave a Reply