Sunday, October 25, 2020
Home > News > ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਮਈ-ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਮਈ-ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ

Leave a Reply