Thursday, January 21, 2021
Home > Gurmat Virsa Magazine > ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉ ਜੀ

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉ ਜੀ

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (50 ਪੇਜ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਪ ਜੀ ਚੰਦਾ ਬੈਕ ਅਕਾਊਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।

(ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ)

(1) Account Name: Gurmat Gian Charitable Trust, Ludhiana, Punjab, India

Account No.: 043104000087814

Bank name: IDBI BANK .

Bank Address: SCO-126-128, Kalinga Towers, Feroze Gandhi Market, Ludhiana, Punjab, India

IFSC IBKL0000043

—————————————————————

(ਭਾਰਤ ਤੋਂ  ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ)

(2) Account Name: G.G.T. Gurmat Gian Missionary College

Account No: 13901000036653

Bank name: HDFC BANK LTD.

Bank Address: 318-L, Model Town, Near Gulati Chowk, Ludhiana.141002, Punjab, India

RTGS / NEFT IFSC: –  HDFC 0001390

—————————————————————

(3) Account Name: G.G.T. Edu-Aid

Account No:13901000036636

Bank name: HDFC BANK LTD.

Bank Address: 318-L, Model Town, Near Gulati Chowk, Ludhiana.141002, Punjab, India

RTGS / NEFT IFSC: – HDFC 0001390


2 thoughts on “ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉ ਜੀ

Leave a Reply